2023 Chinese Nationals, Dec. 22-24 in Chengde

Gris

不做奴才做公民
Messages
1,705
Entries:

Women (37): Yuqiao Zheng, Muhan Zhang, Yuhan Li, Xiangyi An, Shuxian Jin, Ruiyang Zhang, Shiqi Gao, Yixuan Zhang, Wandi Xu, Yinxi Li, Yihan Wang (Beijing), Ruotang Li, Xizi Wang, Yiyun Wen, Yi Zhu, Guanru Jin, Wantong Geng, Jiaqi Fang, Jiaying Cheng, Tong Mo, Yuxuan Liu, Yihan Wang (Harbin), Wanyi Sun, Yuxuan Xing, Ruoran Pan, Mengqi Zhang, Jiaxin Shi, Hongyi Chen, Xuanyu Liu, Qingyu Pang, Xuhan Zhou, Yixuan Ding, Hengxin Jin, Lutong Li, Can Huang, Joanna So (HKG), Ariel Guo (HKG)

Men (32): Peitong Chen, Yudong Chen, Zheng Gong, Mutong Liu, Zichen Ma, Yihe Sun, Ziyu Wang, He Zhang, Ruiyang Zhang, Guangye Zhao, Jiarui Li, Kunze Wang, Yinbo Dong, Pengrui Li, Zhiming Peng, Daiwei Dai, Junxiao Lang, Jian Gao, Wenbao Han, Zhiao Jiang, Juwen Xu, Zhuolang Li, Zexin Wang, Mingda Li, Geruiqi Mei, Zhile Yu, Hanyu Zhao, Zhibo Qu, Kwun Hung Leung (HKG), Lap Kan Yuen (HKG), Heung Lai Zhao (HKG), Wayne Wing Yin Chung (HKG)

Pairs (13): Cheng Peng / Lei Wang, Yixi Yang / Shunyang Deng, Youmei Sun / Ze'en Li, Siyang Zhang / Yongchao Yang, Ye Jia / Tianyang Zhang, Yuchen Wang / Lei Zhu, Wenning Shi / Zhiyu Wang, Xuanqi Zhang / Wenqiang Feng, Yunjie Wang / Helin Liu, Rui Guo / Yiwen Zhang, Hanyue Luan / Zichen Ge, Yiqing Zhang / Yongzheng Chen, Jiaxuan Zhang / Yihang Huang

Dance (13): Shang Shi / Nan Wu, Lingxuan Meng / Lang Chen, Zixi Xiao / Linghao He, Xizi Chen / Jianing Xing, Meihong Zhang / Bolin Meng, Xinran Shao / Junting Li, Yu Lu / Chenhang Zhang, Xinyi Yu / Tianyi Liu, Xiuya Yin / Zhouhao Ji, Yutong Wang / Pintian Wang, Xiaoxi Li / Yueyang Wang, Luchang Cao / Jianxu Chen, Ran Kang / Han Wan Chau (HKG)

Schedule (local time):

Dec. 22

Starting from 12:00

Dance RD, Women SP, Synchro SP

Dec. 23

Starting from 11:00

Pairs SP, Men SP, Dance FD, Synchro FS

Dec. 24

Starting from 12:00

Men FS, Pairs FS, Women FS
 

haribobo

Why is summer so hot omg
Messages
9,011
Ladies SP results if anyone is able to translate...

 

haribobo

Why is summer so hot omg
Messages
9,011
LADIES SP
1. Yihan Wang (Beijing) 63 - has JW mins
2. Wandi Xu 59 no mins
3. Shiqi Gao- 57 - has JW mins
4. Ruiyang Zhang- 55 (5th last year) - no mins
5. Muhan Zhang- 53 - no mins
6. Mengqi Zhang- 52- has JW mins
7. Yihan Wang (Harbin)- 51- no mins
8. Yuxuan Liu- 51 - no mins
9. Hongyi Chen (6th last year)- 51- has 4CC mins
10. Shuxian Jin (4th last year)- 51- no mins
11. Xuanyu Liu- 50- no mins
12. Jiaxin Shi- 49- no mins
13. Joanna So- Hong Kong- 49- has 4CC mins
14. Lutong Li- 49- no mins
15. Wantong Geng- 48- no mins
16. Jiaqi Fang- 47- no mins
17. Jiaying Cheng (7th last year)- 46 - has 4CC and JW mins
18. Yi Zhu- 46- has 4CC mins

19. Yixuan Ding - 46- no mins
20 Yinxi Li-46 (10th last year) - no mins

(bolded the skaters with min scores)
 
Last edited:

Gris

不做奴才做公民
Messages
1,705
Day 1 (partial) results and some videos (all uploaded by 缇可张)

Dance RD

1 Xizi Chen / Jianing Xing 67.96 Video
2 Shang Shi / Nan Wu 63.50 Video
3 Zixi Xiao / Linghao He 56.43 Video
4 Xinyi Yu / Tianyi Liu 55.11 Video
5 Lingxuan Meng / Lang Chen 54.06 Video
6 Ran Kang / Han Wan Chau (HKG) 52.45 Video
7 Meihong Zhang / Bolin Meng 50.81 Video
8 Luchang Cao / Jianxu Chen 47.04 (higher TES) Video
9 Xiaoxi Li / Yueyang Wang 47.04 Video
10 Yu Lu / Chenhang Zhang 46.04 Video
11 Xiuya Yin / Zhouhao Ji 44.07 Video
12 Xinran Shao / Junting Li 40.10 Video
13 Yutong Wang / Pintian Wang 34.98

Protocols: https://weibo.com/7725475508/NyiUXwjtb

Women SP (top 10, notable withdrawals: Xiangyi An, Ruotang Li)

1 Yihan Wang (Beijing) 63.61 Video
2 Wandi Xu 59.74 Video
3 Shiqi Gao 57.43 Video
4 Ruiyang Zhang 55.81 Video
5 Muhan Zhang 53.57 Video
6 Mengqi Zhang 52.66 Video
7 Yihan Wang (Harbin) 51.63 Video
8 Yuxuan Liu 51.45 Video
9 Hongyi Chen 51.44 Video
10 Shuxian Jin 51.20 Video
...
(skaters with 4CC mins)
13 Joanna So (HKG) 49.47 Video
17 Jiaying Cheng 46.79 Video
18 Yi Zhu 46.72 Video
30 Hengxin Jin 40.04 (didn't qualify for FS) Video
 

Gris

不做奴才做公民
Messages
1,705
Pairs SP (notable withdrawal: Yuchen Wang / Lei Zhu. Videos are uploaded by 缇可张)

1 Cheng Peng / Lei Wang 66.66 Video - Worlds mins
2 Jiaxuan Zhang / Yihang Huang 62.73 Video
3 Siyang Zhang / Yongchao Yang 60.48 Video - Worlds mins
4 Rui Guo / Yiwen Zhang 50.32 Video
5 Yixi Yang / Shunyang Deng 49.72 Video - WJC mins
6 Youmei Sun / Ze'en Li 48.47 Video
7 Xuanqi Zhang / Wenqiang Feng 47.47 Video
8 Yunjie Wang / Helin Liu 40.15 Video
9 Wenning Shi / Zhiyu Wang 39.71 - WJC mins
10 Hanyue Luan / Zichen Ge 33.44
11 Yiqing Zhang / Yongzheng Chen 32.21
12 Ye Jia / Tianyang Zhang 31.40 Video

Protocols: https://weibo.com/7725475508/Nys18rXkh
 

haribobo

Why is summer so hot omg
Messages
9,011
MEN SP (top 10)

1. Yudong Chen 79 (W, 4CC, JW min)
2. Daiwei Dai 74 (4cc min)

3. He Zhang 71 (no min)
4. Wenbao Han (JW Mins)
5. Juwen Xu 67 (4cc min)

6.. Mei Geruiqi 61 (no min)
7. Peng Zhiming 56 (no min)
8. Zhiao Jiang 56 (JW Mins)
9. Zhuolang Li 56 (no min)
10. Mutong Liu 54 (no min)
 
Last edited:

Gris

不做奴才做公民
Messages
1,705
Men SP (top 10 - videos uploaded by 缇可张)

1 Yudong Chen 79.03 Video - Worlds & WJC mins
2 Daiwei Dai 74.73 Video - 4CC mins
3 He Zhang 71.13 Video
4 Wenbao Han 70.10 Video - WJC mins
5 Juwen Xu 67.28 Video - 4CC mins
6 Geruiqi Mei 61.82 Video
7 Zhiming Peng 56.71 Video
8 Zhiao Jiang 56.34 Video - WJC mins
9 Zhuolang Li 56.33 Video
10 Mutong Liu 54.71
...
(HKG skaters with 4CC mins)
11 Lap Kan Yuen 54.39 Video
14 Heung Lai Zhao 53.81 Video


Protocols: https://weibo.com/7725475508/Nytydx0Tn

Dance FD results will be posted later - haven't seen official scores published yet
 
Last edited:

Gris

不做奴才做公民
Messages
1,705
Dance FD (videos uploaded by 缇可张)

1 Xizi Chen / Jianing Xing 97.64 Video - Worlds mins
2 Shang Shi / Nan Wu 96.52 Video - 4CC mins
3 Zixi Xiao / Linghao He 93.46 Video
4 Meihong Zhang / Bolin Meng 87.82 Video
5 Xinyi Yu / Tianyi Liu 87.61 Video
6 Luchang Cao / Jianxu Chen 83.81
7 Ran Kang / Han Wan Chau (HKG) 81.08 Video
8 Lingxuan Meng / Lang Chen 80.65 Video
9 Yu Lu / Chenhang Zhang 77.48 Video
10 Xiaoxi Li / Yueyang Wang 73.91
11 Xinran Shao / Junting Li 68.97 Video
12 Xiuya Yin / Zhouhao Ji 68.51 Video
13 Yutong Wang / Pintian Wang 55.53

Protocols: https://weibo.com/7725475508/NyvkMASUO

Final

1 Xizi Chen / Jianing Xing 165.60
2 Shang Shi / Nan Wu 160.02
3 Zixi Xiao / Linghao He 149.89
4 Xinyi Yu / Tianyi Liu 142.72
5 Meihong Zhang / Bolin Meng 138.63
6 Lingxuan Meng / Lang Chen 134.71
7 Ran Kang / Han Wan Chau (HKG) 133.53
8 Luchang Cao / Jianxu Chen 130.85
9 Yu Lu / Chenhang Zhang 123.52
10 Xiaoxi Li / Yueyang Wang 120.95
11 Xiuya Yin / Zhouhao Ji 112.58
12 Xinran Shao / Junting Li 109.07
13 Yutong Wang / Pintian Wang 90.51
 

Gris

不做奴才做公民
Messages
1,705
Men FS (top 10, videos uploaded by 缇可张)

1 Yudong Chen 141.03 Video - Worlds & WJC mins
2 Daiwei Dai 138.11 Video - 4CC mins
3 Wenbao Han 137.90 Video - WJC mins
4 Zhiao Jiang 126.29 Video - WJC mins
5 Juwen Xu 121.64 Video - 4CC mins
6 Jiarui Li 120.90 Video
7 Mutong Liu 110.46
8 He Zhang 109.85 Video
9 Geruiqi Mei 107.61 Video
10 Zhiming Peng 106.55 Video
...
(HKG skaters with 4CC mins)
18 Lap Kan Yuen 94.58
19 Heung Lai Zhao 92.09 Video

Final (top 10)

1 Yudong Chen 220.06
2 Daiwei Dai 212.84
3 Wenbao Han 208.00
4 Juwen Xu 188.92
5 Zhiao Jiang 182.63
6 He Zhang 180.98
7 Jiarui Li 175.22 SP Video
8 Geruiqi Mei 169.43
9 Mutong Liu 165.17
10 Zhiming Peng 163.26
 

Gris

不做奴才做公民
Messages
1,705
Pairs FS (videos uploaded by 缇可张)

1 Cheng Peng / Lei Wang 118.64 Video - Worlds mins
2 Siyang Zhang / Yongchao Yang 107.89 Video - Worlds mins
3 Jiaxuan Zhang / Yihang Huang 106.38 Video
4 Youmei Sun / Ze'en Li 104.80 Video
5 Yixi Yang / Shunyang Deng 98.07 Video - WJC mins
6 Rui Guo / Yiwen Zhang 95.86 Video
7 Xuanqi Zhang / Wenqiang Feng 94.89 Video
8 Yunjie Wang / Helin Liu 77.55 Video
9 Yiqing Zhang / Yongzheng Chen 75.01 Video
10 Wenning Shi / Zhiyu Wang 71.80 Video - WJC mins
11 Hanyue Luan / Zichen Ge 65.26 Video
12 Ye Jia / Tianyang Zhang 57.10 Video

Protocols: https://weibo.com/7725475508/NyDrWaxpQ

Final

1 Cheng Peng / Lei Wang 185.30
2 Jiaxuan Zhang / Yihang Huang 169.11
3 Siyang Zhang / Yongchao Yang 168.37
4 Youmei Sun / Ze'en Li 153.27
5 Yixi Yang / Shunyang Deng 147.79
6 Rui Guo / Yiwen Zhang 146.18
7 Xuanqi Zhang / Wenqiang Feng 142.36
8 Yunjie Wang / Helin Liu 117.70
9 Wenning Shi / Zhiyu Wang 111.51 SP Video
10 Yiqing Zhang / Yongzheng Chen 107.22
11 Hanyue Luan / Zichen Ge 98.70
12 Ye Jia / Tianyang Zhang 88.50
 

Gris

不做奴才做公民
Messages
1,705
Women FS (top 10, videos uploaded by 缇可张)

1 Shuxian Jin 125.08 Video
2 Yihan Wang (Beijing) 124.98 Video - WJC mins
3 Shiqi Gao 118.38 Video - WJC mins
4 Yihan Wang (Harbin) 115.47 Video
5 Yuxuan Liu 111.64 Video
6 Wantong Geng 107.02 Video
7 Ruiyang Zhang 106.14 Video
8 Wandi Xu 106.06 Video
9 Mengqi Zhang 101.88 Video - WJC mins
10 Hongyi Chen 95.27 Video - 4CC mins
...
(Skaters with 4CC mins)
12 Jiaying Cheng 92.03 Video
18 Yi Zhu 84.81 Video
22 Joanna So (HKG) 71.33 Video

Final

1 Yihan Wang (Beijing) 188.59
2 Shuxian Jin 176.28
3 Shiqi Gao 175.81
4 Yihan Wang (Harbin) 167.10
5 Wandi Xu 165.80
6 Yuxuan Liu 163.09
7 Ruiyang Zhang 161.95
8 Wantong Geng 155.33 SP Video
9 Mengqi Zhang 154.54
10 Hongyi Chen 146.71
 

Users who are viewing this thread

Top
Do Not Sell My Personal Information